Gyárfášová Oľga, Sekulová Martina: Nezamestnanosť a diskriminácia
Inštitút pre verejné otázky
Bratislava, 2007