Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce

Bútorová Zora, Filadelfiová Jarmila: Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce

Inštitút pre verejné otázky

Bratislava, 2007

Stiahnuť Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce  (PDF formát, 790 KB)
Anotácia

Publikácia vychádza v rámci projektu Plus pre ženy 45+Iniciatívy Spoločenstva EQUAL č. 95/04-I/33-4.1, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Ide o prvú zo šiestich výskumných štúdií pripravovaných v rámci tohto projektu.

Štúdia prináša prehľadný súhrn štatistických dát o situácii žien a mužov vo sfére platenej práce, s dôrazom na vekovú skupinu nad 45 rokov. Štúdia prezentuje štatistické dáta v časových radoch zachytávajúcich vývojové trendy. Vybrané súhrnné ukazovatele sa porovnávajú s priemerom krajín Európskej únie a s Českou republikou. Posledná časť publikácie prináša zhrnutie základných zistení a trendov v slovenskom a anglickom jazyku.

Recenzie:
-prečítajte si recenziu tejto publikácie v časopise Sociológia č. 5 / 2007
-prečítajte si recenziu tejto publikácie v angličtine v časopise Slovak Sociological Review, vol. 39, No. 6, Fall 2007

Zdroj: http://www.ivo.sk/4855/sk/publikacie/zeny-muzi-a-vek-v-statistikach-trhu-prace