Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní

Editorka:  Jana Cviková
Aspekt, 2007

Abstrakt:

Ôsma publikácia radu Aspekty prináša výsledky analýz vytvorených v rámci projektu Rodový rozdiel v odmeňovaní ako dôležitý aspekt diskurzu rodovej rovnosti – aktuálny stav na Slovensku. Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte.

obsah knižnej publikácie

Jana Cviková: Aká práca, taká pláca? Editoriál
Jarmila Filadelfiová: Rodová priepasť. Čo (ne)hovoria štatistiky a výskumné dáta o odmeňovaní žien a mužov
Oľga Pietruchová: Nedocenená práca žien. História, legislatíva a konceptualizácia rodového rozdielu v odmeňovaní
Oľga Gyárfášová – Martin Slosiarik: Rodové súradnice hodnotového priestoru. Analýza hodnotových orientácií žien a mužov na Slovensku
Ľubica Kobová: Čo má rodová rovnosť spoločné s feminizmom? Rodové diskurzy rovnosti v odmeňovaní žien a mužov a zosúlaďovaní rodinného a pracovného života

Odporúčania