Kampaň OZ Možnsť voľby zameraná na podporu ratifikácie Istanbulského dohovoru. Známe osobnosti vystupujú proti násiliu na ženách a podporujú Istanbulský dohovor. Aktivita sa realizuje v rámci projektu “ Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

Viac o kampani na stránke www.moznostvolby.sk

FB stránka kampane 

carousel29