Kampaň Ministerstva práce, scoiálnych vecí a rodiny SR “Keď vyrastiem” nehovorí len o detských snoch chlapcov a dievčat, ale aj o ich obmedzeniach, a hlavne o realite rodovej nerovnosti, s ktorou sa vo svojom pracovnom a súkromnom živote stretnú. Veríme, že prináša možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad problémami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre celú spoločnosť. Kampaň je realizovaná v rámci Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti, http://www.institutrr.sk/.

big_04-1

http://www.kedvyrastiem.sk/

TV spot kampane