feminizmus, Aspekt, rod, ekonómia
Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov

Jarmila Filadelfiová, Daniel Gerbery, Gabriele Michalitsch, Oľga Pietruchová, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

Aspekt, Bratislava, 2010
Celá kniha na stiahnutie: Rodová_perspektíva_v_ekonómii.pdf

Abstrakt

Názov v poradí štrnástej publikácie z radu Aspekty sa vzťahuje na prvý seminár na Slovensku venovaný rodovej perspektíve v ekonómii, ktorý spoločne usporiadali zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave a ASPEKT v spolupráci so zastúpením nadácie Heinrich Böll Stiftung vo Varšave. V tomto zborníku prinášame súbor analýz, ktoré vychádzajú z príspevkov prednesených na seminári a rôznymi spôsobmi sa pokúšajú prelomiť „strategické mlčanie” na tému rodových vzťahov v ekonómii.