rodove-dosledky-krizy-A4Zuzana Maďarová, Janka Debrecéniová, Jarmila Filadelfiová: Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

 Editorka:  Jana Cviková
Aspekt
Bratislava, 2010
Celá kniha na stiahnutie: Rodové_dôsledky_krízy.pdf

Abstrakt

V našej publikácii sme sa dotkli vybraných aspektov tejto komplexnej problematiky, pričom sme vychádzali z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií. Táto publikácia sa zároveň zaradila do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodového hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali v rokoch 2009 a 2010. „Viaceré zahraničné štúdie priebežne upozorňovali na rozdielne dôsledky (i príčiny) globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako aj na fakt, že prijaté protikrízové opatrenia mali rôzny vplyv na mužov a na ženy. Na Slovensku však takéto ekonomické či iné analýzy chýbajú.”

Zdroj: http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/rodove-dosledky-krizy