Na ceste k rovnosti

Šarlota Pufflerová (ed.)

Občan a demokracia, Bratislava 2008, 131 strán. ISBN 978-80-89140-17-6

Publikácia Na ceste k rovnosti opisuje aktivity a výstupy rovnomenného projektu. Obsahuje kľúčové zistenia výskumov realizovaných v rámci projektu, prípadové štúdie, závery verejných diskusií, odporúčania i stručný opis jednotlivých aktivít realizovaných v úzkej partnerskej spolupráci štyroch mimovládnych organizácií – Občan a demokracia, Inštitút pre verejné otázky, Partners for Democratic Change Slovensko a Hlava 98.

Dostupné v .pdf

Zdroj: http://eige.europa.eu/content/na-ceste-k-rovnosti