Obálka publikácie Čo (ne)vieme o diskrimináciiČo (ne)vieme o diskriminácii

 Autorka: Janka Debrecéniová

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2008

stiahnuť publikáciu v PDF formáte

Anotácia:

Druhé aktualizované vydanie brožúry združenia Občan a demokracia ponúka základný prehľad o témach týkajúcich sa rovnosti a diskriminácie. Je určená širokej verejnosti a ľudom, ktorí sú alebo by mohli byť znevýhodňovaní.

Po všeobecnom úvode k problematike rovnosti je v publikácii predstavený medzinárodný a európsky právny rámec zákazu diskriminácie. Stručný náčrt antidiskriminačnej ochrany na Slovensku zahŕňa formy diskriminácie a právne prostriedky ochrany. Brožúra obsahuje prehľadný súhrn relevantnej európskej judikatúry a linky na dôležité webové stránky aj inštitúcie, ktoré môžu poskytnúť informácie i pomoc.

Zdroj: http://www.oad.sk/node/304