Histórie žien. Aspekty písania a čítania

Editorka:  Jana Cviková, Jana Juráňová, Ľubica Kobová
Aspekt, 2007
Text na stiahnutie:  application/pdf ikonaObsah.pdf
Abstrakt:

Publikácia vychádza z podujatia Dva a poldňa ASPEKTiek to jest Histórie žien, ktoré bolo vyvrcholením trojročného projektu Histórie žien. Z konferenčných príspevkov a ďalších materiálov sme zostavili publikáciu, ktorá chce prispieť do diskusie o (ne)prítomnosti histórie žien a o potrebe zohľadňovať rodovú perspektívu nielen v historických vedách, ale aj v panujúcom kultúrnom kánone na Slovensku.

Zdroj: http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/historie-zien