Proaktívna koordinácia multiinštitucionálnej spolupráce pri riešení problematiky domáceho násilia

Proaktívna koordinácia multiinštitucionálnej spolupráce pri riešení problematiky domáceho násilia
Agáta Grančičová
Bakalárska práca, Košice, 2012
Katolícka univerzita v Ružomberku. Teologická fakulta; Teologický inštitút  v Košiciach
Stiahnuť vo formáte .pdf

Abstrakt

Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá budovaním koordinovaného modelu spolupráce medzi všetkými relevantnými inštitúciami a orgánmi štátnej a verejnej správy pri riešení problému násilia páchaného na ženách. Fenomén násilia má nie len kresťanský, ale aj svetský rozmer a preto si vyžaduje postupné a systematické kroky na strane každej inštitúcie.

Práca pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola sa venuje vývoju multiinštitucionálnym postupom v Európe a ochrane žien pred domácim násilím. V ďalších kapitolách je analyzovaná zodpovednosť za domáce násilie, mýty a fakty ako aj formy násilia. Doteraz na Slovensku neexistuje model koordinovanej spolupráce inštitúcií v prípadoch násilia páchaného na ženách, preto je posledná kapitola venovaná modelu multiinštitucionálnej spolupráce v Košickom kraji.

Zdroj: Košický samosprávny kraj

About these ads